پروژه های جدید

آموزش، فرهنگ و هنر

Education-Music-Movies-Photography-Documentary-Animation-Research-videos-journalism

مشاهده همه

برنامه جدید ما: در باره کمپین جدید چه میدانید؟

توضیح خلاصه پروژه شما و چگونگی بررسی چگونگی عضویت در یک پروژه خاص اینجا

۰ تومان جمع شده
۷,۰۰۰ تومان هدف
مدیریت خیابان شریعتی
0%
تکمیل شده

بهداشت و درمان

Medical-medicine-Sport-treatment-Health

مشاهده همه

برنامه حمایت ویژه خیریه شماره 4

خلاصه در مورد پروژه خود بنویسید تا کاربران راغب به خواندن آن شوند. این

۰ تومان جمع شده
۲۰۰ تومان هدف
مدیریت همدان ، ایران
0%
تکمیل شده

تکنولوژی

Hardware-Electrical-Laser-machinery –Chemical-car-Electronics-Technology-Materials

مشاهده همه

برنامه های اجرایی: کمپین حمایت ویژه روستایی ویژه

توضیح خلاصه پروژه شما و چگونگی بررسی چگونگی عضویت در یک پروژه خاص اینجا

۰ تومان جمع شده
۸,۵۰۰ تومان هدف
مدیریت اصفهان نجف آباد
0%
تکمیل شده

سلام

حالت چطوره

۰ تومان جمع شده
۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان هدف
مدیریت تهران
0%
تکمیل شده

طراحی، ساخت و تولید

design-Construction-Industrial -products-mangement

مشاهده همه

شانس خود را در برنامه جدید ما بیازمایید

توضیح خلاصه پروژه شما و چگونگی بررسی چگونگی عضویت در یک پروژه خاص اینجا

۰ تومان جمع شده
۶,۰۰۰ تومان هدف
مدیریت شیراز ، فسا
0%
تکمیل شده

فناوری اطلاعات

Software-Play-Artificia-intelligence-game-Telecommunications-connections-Internet-Phone

مشاهده همه

کمپین ویژه شماره 1

توضیح خلاصه پروژه شما و چگونگی بررسی چگونگی عضویت در یک پروژه خاص اینجا

۰ تومان جمع شده
۶,۰۰۰ تومان هدف
مدیریت شیراز ، فسا
0%
تکمیل شده

کسب و کار خانگی

Handicrafts-Cooking-textiles-food-family-care

مشاهده همه

سفر رویایی: بهترین خاطره زندگی

توضیح خلاصه پروژه شما و چگونگی بررسی چگونگی عضویت در یک پروژه خاص اینجا

۰ تومان جمع شده
۷,۰۰۰ تومان هدف
مدیریت تهران ، شهرری
0%
تکمیل شده

گردشگری و لجستیک

Travel-cargo –transportation-book-trip-Tour Supplychain-logistic

مشاهده همه

محصول ویژه: محصول ویژه جدید

توضیح خلاصه پروژه شما و چگونگی بررسی چگونگی عضویت در یک پروژه خاص اینجا

۰ تومان جمع شده
۷,۰۰۰ تومان هدف
مدیریت خیابان شریعتی
0%
تکمیل شده

مالی و حقوقی

Bank-Insurance-Legal-investment-crypto-currency-swat-bond-catastroph-risk

مشاهده همه

کمپین حمایت ویژه شماره 3

توضیح خلاصه پروژه شما و چگونگی بررسی چگونگی عضویت در یک پروژه خاص اینجا

۰ تومان جمع شده
۹,۹۰۰ تومان هدف
مدیریت خیابان شریعتی
0%
تکمیل شده

حمایت از خزر

چمخاله ۲

۰ تومان جمع شده
۳۰,۰۰۰ تومان هدف
لنگرود
0%
تکمیل شده

پیشنهاد کوآنتا

۰ تومان جمع شده
۳۰,۰۰۰ تومان هدف
لنگرود
0%
تکمیل شده

Project You Love

سلام

۰ تومان جمع شده
۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان هدف
مدیریت تهران
0%
تکمیل شده
۰ تومان جمع شده
۸,۵۰۰ تومان هدف
مدیریت اصفهان نجف آباد
0%
تکمیل شده
۰ تومان جمع شده
۷,۰۰۰ تومان هدف
مدیریت تهران ، شهرری
0%
تکمیل شده
۰ تومان جمع شده
۷,۰۰۰ تومان هدف
مدیریت خیابان شریعتی
0%
تکمیل شده
۰ تومان جمع شده
۶,۰۰۰ تومان هدف
مدیریت شیراز ، فسا
0%
تکمیل شده

پروژه های پر طرفدار

۰ تومان جمع شده
۲۰۰ تومان هدف
مدیریت همدان ، ایران
0%
تکمیل شده
۰ تومان جمع شده
۲۰۰ تومان هدف
مدیریت همدان ، ایران
0%
تکمیل شده
۰ تومان جمع شده
۲۰۰ تومان هدف
مدیریت همدان ، ایران
0%
تکمیل شده

چرا کوآنتا کراد را انتخاب کنیم؟"

تیم کاری متخصص
نظارت سیستمی و حضوری بر پروژه ها
امکان جذب مشارکت خارجی

فرآیند اجرایی کوآنتا

3