توجه داشته باشید که در صورت تعریف یک کمپین جدید، آن کمپین در لیست کمپین های موجود نمایش داده نمی شود

لطفا وارد حساب کاربری خود شوید جهت ورود به حساب کاربری خود کلیک کنید.