آخرین برنامه ها

طراحی، ساخت و تولید

design-Construction-Industrial -products-mangement

نمایش دادن همه 6 نتیجه

۰ تومان جمع شده
۷,۰۰۰ تومان هدف
مدیریت تهران ، شهرری
0%
تکمیل شده
۰ تومان جمع شده
۶,۰۰۰ تومان هدف
مدیریت خیابان هفتم سعادت آباد
0%
تکمیل شده
۰ تومان جمع شده
۶,۰۰۰ تومان هدف
مدیریت خیابان هفتم سعادت آباد
0%
تکمیل شده
۰ تومان جمع شده
۹,۳۰۰ تومان هدف
مدیریت خیابان شریعتی
0%
تکمیل شده
۰ تومان جمع شده
۶,۰۰۰ تومان هدف
مدیریت خیابان هفتم سعادت آباد
0%
تکمیل شده
۰ تومان جمع شده
۶,۰۰۰ تومان هدف
مدیریت شیراز ، فسا
0%
تکمیل شده