آخرین برنامه ها

فناوری اطلاعات

Software-Play-Artificia-intelligence-game-Telecommunications-connections-Internet-Phone

نمایش دادن همه 6 نتیجه

۰ تومان جمع شده
۸,۵۰۰ تومان هدف
مدیریت اصفهان نجف آباد
0%
تکمیل شده
۰ تومان جمع شده
۶,۰۰۰ تومان هدف
مدیریت شیراز ، فسا
0%
تکمیل شده
۰ تومان جمع شده
۷,۰۰۰ تومان هدف
مدیریت خیابان شریعتی
0%
تکمیل شده
۰ تومان جمع شده
۶,۰۰۰ تومان هدف
مدیریت شیراز ، فسا
0%
تکمیل شده
۰ تومان جمع شده
۷,۰۰۰ تومان هدف
مدیریت خیابان شریعتی
0%
تکمیل شده
۰ تومان جمع شده
۷,۰۰۰ تومان هدف
مدیریت تهران ، شهرری
0%
تکمیل شده